กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

กิจกรรมทางสังคม CSR ของ บริษัท บีเคทีการ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้สังคมมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ้น

นาย อาณัติ  สาดีน ร่วมงานพิธีเปิดปฎิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล

ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์ อรุณ บุญชม ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ของประเทศไทย

คณะกรรรมการอิสลาม จ.สตูล เข้าพบ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เพื่อขอรับการจัดสรรงบฯ การก่อสร้างศูนย์จัดการศาสนาอิสลาม จ.สตูล

จิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า นายอาณัติ  สาดีน จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ สืบไป

ร่วมยินดี ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาฯ ณ โรงแรมอัลมีรอซ

นายอาณัติ สาดีน ร่วมยินดี กับ นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล ได้รับรางวัล ควบคุมท่าเรือปลอดบุหรี่ยอดเยี่ยม

นายอาณัติ สาดีน ได้เดินทางไปเข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับองค์กรศาสนา ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

นายอาณัติ สาดีน ร่วมรับฟังเสวนาพูดคุย งานบริหารกิจการบ้านเมืองสังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ผู้ว่าฯ หญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย

นายอาณัติ สาดีน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 57

นายอาณัติ สาดีน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับคัดเลือกรับรางวัลผู้บริหารองค์กรดีเด่น ประจำปี 2565

นายอาณัติ สาดีน ร่วมรับฟังงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ณ Lifo Connect Hall 2

คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดนูรุ้ลเลาะฮ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งมอบงาน โครงการ เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 3.5 กม. เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน ครบ 160 ปี

รายงานผลความคืบหน้า การพัฒนาเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นาย อาณัติ สาดีน ผู้บริหารบริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง ห่วงใยพนักงาน มอบชุดหน้ากากหน้าอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19

บีเคทีฯ ทำการฉีดยาพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนจัดทำข่าวพิเศษกับ "บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (Noble)" ในโอกาสเปิดแผนธุรกิจปี 2564 รุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบ คอนโดมิเนียมโลวไรส์ และไฮไรส์ เพิ่มความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัย โดยถูกตีพิมพ์ลงนิตยสาร BIZ FOCUS Industry ประจำเดือน มกราคม 2664 เพื่อตอกย่ำผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศไทย

นาย อาณัติ สาดีน ประธานกรรมการผู้จัดการ และ นาย รอเช็ด พรหมาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ณ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ ส่งเสริมเพื่อพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งทีมช่างประจำบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมภาคปฎิบัติการ ณ ที่ ณ ห้องประชุม สนง.ใหญ่ไฮวิว

นาย อาณัติ สาดีน ประธานฯ ร่วมประชุมผลักดันฮาลาลไทย สู่ฮาลาลโลก จากความร่วมมือทางกระทรวงเกษตรฯ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)

นาย อาณัติ สาดีน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับเกียติร่วมรับฟังพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนทางเงิน ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับกลุ่ม muslim Business Matching (MBM) และสมาคมการค้านักธุระกิจไทยมุสลิม (TMTA)

นาย อาณัติ สาดีน พร้อมกับ นาย รอเช็ด พรหมาด พร้อมกับทีมงานนักวิชาการ ได้เชิญหัวหน้าแต่ละไซค์งานต่างๆ ของบริษัทฯ เปิดอบรมให้ความรู้กับพนักงานบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท ณ บริเวณหน้าที่ทำการของบริษัทฯ

ทางเดินหายใจเป็นระบบหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน เห็นได้ตั้งแต่อาการเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการไอ จาม หายใจลำบาก ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ทางการแพทย์ และทำให้พบว่า เชื้อโควิด-19 มุ่งเข้าไปทำลายปอด

นายอาณัติ สาดีน ที่ปรึกษาฝ่ายเลขานุการงานเมาลิคกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1441 อนุกรรมการฝ่ายนิติการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคที การ์เด้นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ครั้งที่ 1/2563

นาย อาณัติสาดีน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงพื้นที่ตรวจพนักงานทุกคนเพื่อวัดไข้พนักงานของบริษัทฯ ห่างไกลจากโรคโควิด 19

คุณอาณัติ สาดีน ประธานกรรมการผู้จัดการ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นใบที่ 3

นายอาณัติ สาดีน ประธานฯ ได้รับเกียติให้เป็นวิทยากรบรรยายในงาน ประชุมสัมมนาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ในเขต จ.สตูล

คุณ อาณัติ สาดีน ได้รับเกียติร่วมเป็นประธานเปิดงานวันแห่งรอบิตี 2020 ณ จ.นนทบุรี

บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมงาน รวมพลคนสวนปีที่ 2 ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานได้เป็นอย่างดี

BKT Garden U8 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลยุวชน ปิยมหาราชคัพ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้