บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Last updated: 2020-11-15  |  254 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

       เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 พฤษาคม พ.ศ. 2563 นาย อาณัติ สาดีน ประธานกรรมการผู้จัดการ และ นาย รอเช็ด พรหมาด กรรมการผู้จัดการ พร้อมกับทีมงานนักวิชาการ ได้เชิญหัวหน้าแต่ละไซค์งานต่างๆ ของบริษัท บีเคที การ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดอบรมให้ความรู้กับพนักงานบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท ณ บริเวณหน้าที่ทำการของบริษัทฯ โดยมี น.ส. จันทร์ทิวา อุ่นนะ วิทยากรชำนาญการด้านพืชสวน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

     โดยได้มีพนักงานเข้าร่วมในครัั้งเป็นประมาณ 15 คน  บริษัทฯเห็นว่าพืชทุกชนิดต้องได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ตามแต่ละชนิดและสายพันธุ์ของมัน และการสารชีวภาพให้ถูกต้องให้ตรงกับสายพันธุ์ของพืชต่างๆและไม่เป็นอันตราย จึงมีนโยบายปลอดสารเคมี โดยหันมาใช้ สารชีวภาพ ป้องกัน จำกัด ศัตรูฟืชเป็นหลัก ถึงแม้ว่าต้นทุนงานดูแลรักษาสวนจะเพิ่มสูงขึ้น เราก็จะทำให้ต้นไม้ทุกต้นปลอดสารเคมีให้ได้ เพื่อคุณภาพชีวิตลูกค้าของเรา และคุณภาพของคนในสังคมด้วยเช่นกันPowered by MakeWebEasy.com