โครงการสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชน สู่ความยั่งยืน ปี 1 ครั้งที่ 2

Last updated: 2019-06-22  |  326 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชน สู่ความยั่งยืน ปี 1 ครั้งที่ 2

      เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมพาพันธ์ 2562 กิจกรรมที่ 2 ประธานกรรมผู้จัดการ บริษัท  บีเคทีการ์เด้น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย คุณ อาณัติ สาดีน  ได้เดินทาง ลงพื้นที่ ใน ต. เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ได้สนับสนุน ครูสอน อัลกุรอ่าน  ณ บ้านท่านครูฮาหรน อาดำ ที่สละบ้านของตนเองในตอนค่ำเพื่อสอนอัลกุรอ่าน ให้กับเด็กๆจำนวน  40-50 คน ต่อวันๆ ละ 2-3 ชม. ซึ่งเป็นคำภีร์ของศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นภาษาอาหรับ เพื่อให้เด็กๆได้อ่านออก เขียนได้ และมีความรู้ในด้านคำสอนของศาสนา ไปใช้ในชีวิต เพื่อประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศาสนา ในโครงการ สร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชน สู่ความยั่งยืน ปี 1 

      บริษัทเล็งเห็นว่าเด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาที่ดีและมีชีวิตที่ดี เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เพราะเด็กทุกคนคือกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

Powered by MakeWebEasy.com